İŞLETME ANA BİLİM DALI DOKTORA
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5274701 Seminer Z 0 2 0 6
2 5274702 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5274711 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5274718 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5274703 Stratejik İnsan Kaynakaları Yönetimi S 3 0 3 6
6 5274704 Organizasyon Teorileri S 3 0 3 6
7 5274705 Finans Kuramı S 3 0 3 6
8 5274706 Finasta Güncel Konular S 3 0 3 6
9 5274709 İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri S 3 0 3 6
10 5274710 Örgütsel Davranış ve Kuramları S 3 0 3 6
11 5274712 Halkla İlişkiler ve İmaj Yönetimi S 3 0 3 6
12 5274713 Örgüt Kuramı S 3 0 3 6
13 5274714 İleri Muhasebe S 3 0 3 6
14 5274715 Çağdaş Muhasebe Sorunları S 3 0 3 6
15 5274716 Ürün Stratejisi ve Marka Yönetimi S 3 0 3 6
16 5274717 Yeni Pazarlama Taktikleri S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5274801  Seminer Z 0 2 0 6
2 5274802  Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5274817  Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5274818 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5274803 Stratejik Yönetim S 3 0 3 6
6 5274804 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar S 3 0 3 6
7 5274805 İleri Sermaye Piyasası Analizleri S 3 0 3 6
8 5274806 Firma Değerlemesi Uygulamaları S 3 0 3 6
9 5274809 Liderlik S 3 0 3 6
10 5274810 Kurumsallaşma S 3 0 3 6
11 5274811 Örgüt Psikolojisi S 3 0 3 6
12 5274812 Etik ve Yönetim S 3 0 3 6
13 5274813 Yönetim Muhasebesi S 3 0 3 6
14 5274814 İleri Denetim S 3 0 3 6
15 5274815 Tutundurma Stratejileri S 3 0 3 6
16 5274816 Tüketici Davranışı Teorileri S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5274702  Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5274796 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5274802  Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5274896 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
İşletme Ana Bilim Dalı Doktora Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)