İŞLETME ANA BİLİM DALI DOKTORA
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5274701 Seminer Z 0 2 0 6
2 5274702 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5274711 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5274718 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5274703 Stratejik İnsan Kaynakaları Yönetimi S 3 0 3 6
6 5274704 Organizasyon Teorileri S 3 0 3 6
7 5274705 Finans Kuramı S 3 0 3 6
8 5274706 Finasta Güncel Konular S 3 0 3 6
9 5274709 İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri S 3 0 3 6
10 5274710 Örgütsel Davranış ve Kuramları S 3 0 3 6
11 5274712 Halkla İlişkiler ve İmaj Yönetimi S 3 0 3 6
12 5274713 Örgüt Kuramı S 3 0 3 6
13 5274714 İleri Muhasebe S 3 0 3 6
14 5274715 Çağdaş Muhasebe Sorunları S 3 0 3 6
15 5274716 Ürün Stratejisi ve Marka Yönetimi S 3 0 3 6
16 5274717 Yeni Pazarlama Taktikleri S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5274801  Seminer Z 0 2 0 6
2 5274802  Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5274817  Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5274818 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5274803 Stratejik Yönetim S 3 0 3 6
6 5274804 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar S 3 0 3 6
7 5274805 İleri Sermaye Piyasası Analizleri S 3 0 3 6
8 5274806 Firma Değerlemesi Uygulamaları S 3 0 3 6
9 5274809 Liderlik S 3 0 3 6
10 5274810 Kurumsallaşma S 3 0 3 6
11 5274811 Örgüt Psikolojisi S 3 0 3 6
12 5274812 Etik ve Yönetim S 3 0 3 6
13 5274813 Yönetim Muhasebesi S 3 0 3 6
14 5274814 İleri Denetim S 3 0 3 6
15 5274815 Tutundurma Stratejileri S 3 0 3 6
16 5274816 Tüketici Davranışı Teorileri S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5274702  Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5274796 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5274802  Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5274896 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
İşletme Ana Bilim Dalı Doktora Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr