TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalıkık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5210501 Seminer Z 0 2 0 6
2 5210502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5210123 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5210124 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5210101 Türkçenin Ses Tarihi S 3 0 3 6
6 5210105 Toplumsal Dilbilim S 3 0 3 6
7 5210107 Türkçenin Söz Varlığı S 3 0 3 6
8 5210108 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri S 3 0 3 6
9 5210109 Tarihi Türk Şiveleri S 3 0 3 6
10 5210110 Türk Edebiyatının Önemli Temsilcileri S 3 0 3 6
11 5210111 Edebiyat Kuramları S 3 0 3 6
12 5210112 Edebi Eleştiri S 3 0 3 6
13 5210113 Şiir Dili S 3 0 3 6
14 5210114 Yapısalcı Yazın İncelemesi S 3 0 3 6
15 5210116 Edebiyat Bilgi ve Teorileri S 3 0 3 6
16 5210117 Eski Türk Edebiyatında Nazım S 3 0 3 6
17 5210120 Klasik Türk Edebiyatı Kay.(Şuara Tezkir) S 3 0 3 6
18 5210121 Osmanlı Türkçesi S 3 0 3 6
19 5210122 Yazma Eserler Üzerinde Değerlendirme S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5210601 Seminer Z 0 2 0 6
2 5210602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5210223 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5210201 Türkçenin Ses Tarihi S 3 0 3 6
5 5210205 Toplumsal Dil Bilim S 3 0 3 6
6 5210207 Türkçenin Söz Varlığı S 3 0 3 6
7 5210208 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri S 3 0 3 6
8 5210209 Tarihi Türk Şiveleri S 3 0 3 6
9 5210210 Türk Edebiyatının Önemli Temsilcileri S 3 0 3 6
10 5210211 Edebiyat Kuramları S 3 0 3 6
11 5210212 Edebi Eleştiri S 3 0 3 6
12 5210213 Şiir Dili S 3 0 3 6
14 5210216 Edebiyat Bilgi ve Teorileri S 3 0 3 6
15 5210217 Eski Türk Edebiyatında Nazım S 3 0 3 6
16 5210220 Klasik Türk Edebiyatı Kay.(Şuara Tezkir) S 3 0 3 6
17 5210221 Osmanlı Türkçesi S 3 0 3 6
18 5210222 Yazma Eserler Üzerinde Değerlendirme S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5210502  Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5210505  Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalik Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5210602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5210605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)