TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5230501 Seminer Z 0 2 0 6
2 5230502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5230180 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5230181 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5230101 Klasik Tefsir Metinleri S 3 0 3 6
6 5230102 Tefsir Usulu ve Kaynakları S 3 0 3 6
7 5230103 Çağdaş Tefsir Metinleri S 3 0 3 6
8 5230104 İ'cazül Kur'an S 3 0 3 6
9 5230106 Konulu Tefsir S 3 0 3 6
10 5230108 Kur'anda Ana Konular S 3 0 3 6
11 5230109 Kur'an Meali S 3 0 3 6
12 5230111 Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar S 3 0 3 6
13 5230114 Örnek Tefsir Metinleri S 3 0 3 6
14 5230115 Mukayeseli Meal S 3 0 3 6
15 5230119 Hadis Usulü S 3 0 3 6
16 5230123 Hadis Problemleri S 3 0 3 6
17 5230125 Hadis Şerhleri S 3 0 3 6
18 5230126 Hadis Ricali S 3 0 3 6
19 5230128 Günümüz Hadis Araştırmaları S 3 0 3 6
20 5230132 Sistematik Kelam S 3 0 3 6
21 5230133 Kelam Okulları S 3 0 3 6
22 5230135 Klasik Kelam Metinleri S 3 0 3 6
23 5230136 Kelami Metinler Tercüme Teknikleri S 3 0 3 6
24 5230137 Türkiye'de Dini Akımlar S 3 0 3 6
25 5230138 Cumhuriyet Dönemi Kelam Çalş. S 3 0 3 6
26 5230139 Kelam Kavramları S 3 0 3 6
27 5230140 Kelam Metinleri Tahlili S 3 0 3 6
28 5230141 Klasik İslam Hukuk Metinleri S 3 0 3 6
29 5230142 Kur'an ve Sünnette Hukuk Kuralları S 3 0 3 6
30 5230143 Batıda İslam Hukuku Çalışmaları S 3 0 3 6
31 5230144 İslam İcra İflas Hukuku S 3 0 3 6
32 5230145 Hukuk Bilimi ve İslam Hukuk S 3 0 3 6
33 5230146 Hukuk Başlangıcı S 3 0 3 6
34 5230147 İslam Huk.'da İçtihat, Kaza ve Fetva S 3 0 3 6
35 5230148 Fıkıh ve İktisadi Düşünceler S 3 0 3 6
36 5230149 Fıkıh ve Halk Sağlığı S 3 0 3 6
37 5230150 Tasavvufi Istılhlar S 3 0 3 6
38 5230151 Tasavvuf Tarihi S 3 0 3 6
39 5230152 Tasavvuf S 3 0 3 6
40 5230153 Anadolu'da Tasavvufi Akımlar S 3 0 3 6
41 5230155 Mevlânâ ve Mesnevi S 3 0 3 6
42 5230156 Osmanlı'da Tasavvuf S 3 0 3 6
43 5230157 Tasavvuf Akımları S 3 0 3 6
44 5230158 Tasavvuf Edebiyatı S 3 0 3 6
45 5230159 Ehl-i Sünnet ve Şia S 3 0 3 6
46 5230160 Mukayeseli İslam Mezh. Tarihi S 3 0 3 6
47 5230161 İslam Mezh. Tarihi Kaynakları S 3 0 3 6
48 5230162 Seçme Mezhepler Tarihi Kaynakları S 3 0 3 6
49 5230163 Mutezile S 3 0 3 6
50 5230164 Klasik Mezhepler S 3 0 3 6
51 5230165 Çağdaş İslami Akımlar S 3 0 3 6
52 5230166 Arap Dilinde Edebi Sanatlar S 3 0 3 6
53 5230167 Arap Dili Edb. Temel Kaynaklar S 3 0 3 6
54 5230168 Arapça Tercüme Teknikleri S 3 0 3 6
55 5230169 Çağdaş Arap Dili Metinleri S 3 0 3 6
56 5230171 Arapça Yüksek Gramer S 3 0 3 6
57 5230173 Arap Edebiyatı Tarihi S 3 0 3 6
58 5230174 İslami Dönem Arap Edebiyatı S 3 0 3 6
59 5230175 Kur'an Estetiği S 3 0 3 6
60 5230176 Çağdaş Arap Edebiyatı S 3 0 3 6
61 5230177 Dil Bilimi S 3 0 3 6
62 5230178 İlk Mutasavvuflar-I S 3 0 3 6
63 5230179 Osmanlıca Tasavvuf Metinleri-I S 3 0 3 6
64 5230182 Osmanlıca S 3 0 3 6
     Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5230601 Seminer Z 0 2 0 6
2 5230602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5230277 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5230278 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5230201 Klasik Tefsir Metinleri S 3 0 3 6
6 5230202 Tefsir Usulu ve Kaynakları S 3 0 3 6
7 5230203 Çağdaş Tefsir Metinleri S 3 0 3 6
8 5230204 İ'cazül Kur'an S 3 0 3 6
9 5230205 Tefsir Tarihi S 3 0 3 6
10 5230207 Konulu Tefsir S 3 0 3 6
11 5230208 Kur'anda Ana Konular S 3 0 3 6
12 5230209 Kur'an Meali S 3 0 3 6
13 5230211 Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar S 3 0 3 6
14 5230214 Örnek Tefsir Metinleri S 3 0 3 6
15 5230215 Mukayeseli Meal S 3 0 3 6
16 5230219 Hadis Şerhleri S 3 0 3 6
17 5230225 Mevzu Hadisler S 3 0 3 6
18 5230228 Hadisi, Sünneti Anl. ve Yorm. Metod. S 3 0 3 6
19 5230232 Sistematik Kelam S 3 0 3 6
20 5230233 Kelam Okulları S 3 0 3 6
21 5230234 Felsefi Kelam Problemleri S 3 0 3 6
22 5230235 Klasik Kelam Metinleri S 3 0 3 6
23 5230236 Kelami Metinler Tercüme Teknikleri S 3 0 3 6
24 5230237 Türkiyede Dini Akımlar S 3 0 3 6
25 5230238 Kelam Kavramları S 3 0 3 6
26 5230239 Cumhuriyet Dönemi Kelam Çalış. S 3 0 3 6
27 5230240 Kelam Metinleri Tahlili S 3 0 3 6
28 5230241 Karşılaştırmalı İslam Hukuku S 3 0 3 6
29 5230243 Çağdaş İslam Ülkelerinde Hukuk S 3 0 3 6
30 5230244 Hukuk Sistemleri ve İslam Hukuku S 3 0 3 6
31 5230245 İslam Aile ve Miras Hukuku S 3 0 3 6
32 5230247 İslam İdare Hukuku S 3 0 3 6
33 5230248 İslam Kamu Maliyesi Hukuku S 3 0 3 6
34 5230249 İslam Ticaret Hukuku S 3 0 3 6
35 5230251 Tasavvuf Akımları S 3 0 3 6
36 5230254 Mevlânâ ve Mesnevi S 3 0 3 6
37 5230255 Osmanlı'da Tasavvuf S 3 0 3 6
38 5230256 Anadolu'da Tasavvufi Akımlar S 3 0 3 6
39 5230257 Tasavvuf Edebiyatı S 3 0 3 6
40 5230258 Ehl-i Sünnet ve Şia S 3 0 3 6
41 5230259 Mukayeseli İslam Mezhepleri Tarihi S 3 0 3 6
42 5230260 Seçme Mezhepler Tarihi Metinleri S 3 0 3 6
43 5230261 Mutezile S 3 0 3 6
44 5230263 İslam Mezhepleri Tarihi Kaynakları S 3 0 3 6
45 5230264 İslam Mezhepleri Tarihi Metadolojisi S 3 0 3 6
46 5230265 Arap Dilinde Edebi Sanatlar S 3 0 3 6
47 5230266 Arap Dili Edb. Teme Kaynakları S 3 0 3 6
48 5230268 Çağdaş Arap Dili Metinleri S 3 0 3 6
49 5230269 Arapça Klasik Metinler S 3 0 3 6
50 5230272 Arap Edebiyatı Tarihi S 3 0 3 6
51 5230273 İslami Dönem Arap Edebiyatı S 3 0 3 6
52 5230274 Abbasi Dönemi Edebiyatı S 3 0 3 6
53 5230275 İlk Mutasavvuflar-II S 3 0 3 6
54 5230276 Osmanlıca Tasavvuf Metinler-II S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5230502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5230505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5230602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5230605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)